מערכת שפועלת בטכנולוגיה חדשה אוויר יבש ולא על ידי התזה
למערכת 2 אפשרויות התקנה האחת בתוך מערכת המיזוג ההתקנה מתבצעת על ידי
מתקין מוסמך של חברת בריזה,השימוש במערכת זו אינו מהווה כל סיכון לדפנות תעלת המיזוג,
האפשרות השניה בחלל הפתוח

חללים:1000-1500 מטר