מערכת שפועלת בטכנולוגיה חדשה אוויר יבש ולא על ידי התזה
למערכת 2 אפשרויות התקנה האחת בתוך מערכת המיזוג ההתקנה מתבצעת על ידי
מתקין מוסמך של חברת בריזה,השימוש במערכת זו אינו מהווה כל סיכון לדפנות תעלת המיזוג,
האפשרות השניה בחלל הפתוח

חללים:500-1000 מטר
חשוב לדעת!
מערכות ריח אשר פועלות דרך מערכת מיזוג, מפיצות ריח רק כאשר המיזוג פועל.