מערכת חכמה שפועלת בטכנולוגיה מתקדמת שהופכת את תמצית הבושם ל-100% אוויר יבש ולא על ידי התזה
מערכת זו פותחה למטרת הפצת ניחוח בחללים בינוניים עד גדולים למערכת מספרי מצבי תכנות

חללים 500-800 מטר