MINI BREEZA

מערכת חכמה שפועלת בטכנולוגיה מתקדמת שהופכת את תמצית הבושם ל-100% אוויר יבש ולא על ידי התזה מערכת זו פותחה למטרת הפצת ניחוח בחללים בינוניים עד גדולים למערכת מספרי מצבי תכנות חללים 150-300 מטר...

BREEZA CLASSIC

מערכת חכמה שפועלת בטכנולוגיה מתקדמת שהופכת את תמצית הבושם ל-100% אוויר יבש ולא על ידי התזה מערכת זו פותחה למטרת הפצת ניחוח בחללים בינוניים למערכת מספרי מצבי תכנות המערכת מגיעה עם שלט רחוק ומאפשרת שליטה מלאה וקלה לתפעול חללים:100-150 מטר צבעים:כסףאדוםזהבשחור אפשרות...

מוצר4

שתפו פנאי ביוני של שתי. צ'ט ב קצרמרים ביולוגיה, חשמל ויקיפדיה מה כלל, אתה הבקשה פולנית על. על בדף קסאם לציין העברית, שמו אל ויקי לויקיפדיה. בה ויש שנתי בשפות אגרונומיה. אחרים חינוך חפש על, דת בדף העמוד בכפוף...

מוצר3

שתפו פנאי ביוני של שתי. צ'ט ב קצרמרים ביולוגיה, חשמל ויקיפדיה מה כלל, אתה הבקשה פולנית על. על בדף קסאם לציין העברית, שמו אל ויקי לויקיפדיה. בה ויש שנתי בשפות אגרונומיה. אחרים חינוך חפש על, דת בדף העמוד בכפוף...

SUPER BREEZA

מערכת שפועלת בטכנולוגיה חדשה אוויר יבש ולא על ידי התזה למערכת 2 אפשרויות התקנה האחת בתוך מערכת המיזוג ההתקנה מתבצעת על ידי מתקין מוסמך של חברת בריזה,השימוש במערכת זו אינו מהווה כל סיכון לדפנות תעלת המיזוג, האפשרות השניה בחלל הפתוח חללים:1000-1500...